خدمات

services png

    شرکت پیام صادرات با امکانات گسترده ای که در گمرکات مرزهای خروجی کشور دارد امکان تامین هر نوع روان کننده و در هر نوع ظرفی که متقاضی خواهان آن باشد را دارد . ظروفی مثل فلکسی های ۲۰ تنی ، بشکه های ۲۲۰ لیتری ، ظروف ۲۰ لیتری ، ظروف چهار و پنج و یک لیتری از طرف متقاضیان در کشورها ی مختلف را تا کنون تامین نموده ایم . این شرکت پاسخ گوی متقاضیان و احیاناٌ جوابگوی شکایات احتمالی و پذیرنده انتقادات و نظرات کارشناسی مشتریان خود است .

متقاضیان از طریق ارتباط با ما توسط ایمیل یا تلفن و سایر ابزارهای ارتباطی تعامل تنگاتنگی همیشه داشته اند .